본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Nhà cổ Chusa

HOME Văn hóa du lịch 10 thắng cảnh của Yesan Nhà cổ Chusa

  • 1번 썸네일 이미지
  • 2번 썸네일 이미지
  • 3번 썸네일 이미지
  • 4번 썸네일 이미지
  • 5번 썸네일 이미지
  • 6번 썸네일 이미지
  • 7번 썸네일 이미지
  • 8번 썸네일 이미지
  • 9번 썸네일 이미지
  • 10번 썸네일 이미지
이전 다음

Chusa Kim, ngôi nhà cũ của Jeong-hui ban đầu được nằm ở Jang-dong, Seoul. Sau khi các thành viên của hội phản diện kêu gọi nhà vua khẳng định ngôi nhà quá lớn thì ngôi nhà lại được di dời tới địa điểm tọa lạc hiện thời Sinam. Người ông tuyệt vời của Chusa Chusa- Wolseongui Kim, Han-sin đã xây dựng lại ngôi nhà ban đầu thành ngôi nhà có 53 kan. Ngôi nhà cũ của Chusa Kim, Jeong-hui- một nhà tư pháp và là nhà khoa học thực tiễn đại diện cho cuối triều đại Joseon, bao gồm 80.5 pyeong và có Anchae (tòa nhà chính), Sarangchae (tòa nhà tách rời), Munganchae (tòa nhà bên cạnh lối vào), và Sadangchae.

Bao gồm Daecheong 6 kan (hội trường chính có sản lớn), Anbang 2 kan (phòng chính) và Geonnonbang (phòng ngang qua phòng khách chính) Anchae, tòa nhà dành cho đàn ông, là tòa nhà hình chữ nhật bao gồm nhà bếp, cửa trong, cửa phụ nhỏ và buồng kho. Kể từ Anbang và Geonnonbang với Toetmaru (hiên gỗ hẹp), trần nhà bếp nối với gác xép trong nhà bếp, và Daecheong giữa Anbang và Geonnonbang không phải là quy mô thông thường, ví dụ nư tòa nhà hình口 được gọi là Daegotjip (nhà dành cho người giàu) – loại nhà hay được xây dựng ở quận Jung-bu (Khu vực trung tâm của Hàn Quốc) và Yeongnam (khu vực đông nam của Hàn Quốc).Sarangchae, tòa nhà tách rời dành cho phụ nữ, bao gồm phòng 1kan (phòng sưởi dưới sàn) về phía nam, phòng 2 kan về phía đông và phòng nghỉ của Daecheong và Maru (sàn nhỏ). Nho giáo ảnh hưởng tới các khái niệm về xây dựng nhà cửa dưới triều đại Joseon khiến Anchae và Sarangchae bị phân chia nghiêm ngặt. Trụ cột đá có khắc chữ Seoknyeon(石年) ở phía trước đá sân dùng để đo thời gian bằng bóng râm ánh mặt trời.