본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Cuộc thi câu cá Ye Tang

HOME Văn hóa du lịch Lễ hội Cuộc thi câu cá Ye Tang

  • 1번 썸네일 이미지
  • 2번 썸네일 이미지
  • 3번 썸네일 이미지
  • 4번 썸네일 이미지
  • 5번 썸네일 이미지
  • 6번 썸네일 이미지
  • 7번 썸네일 이미지
  • 8번 썸네일 이미지
  • 9번 썸네일 이미지
  • 10번 썸네일 이미지
이전 다음

Hồ Ye Tang là điểm câu cá quy mô lớn nhất tại Hàn Quốc, nếu là người yêu thích câu cá tại Hàn Quốc thì ai cũng đã từng đặt chân tới đây ít nhất là 2- 3 lần. Ngoài ra đây cũng là điểm câu cá đảm bảo thành quả câu bất chấp mọi điều kiện thời tiết