본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Ớt Ngọt

HOME Những sản vật tốt cho sức khỏe của Ye San (well- being) Nông sản Ớt Ngọt

Ớt Ngọt
Ớt Ngọt

Ớt Ngọt được trồng tại đồng bằng phì nhiêu Ye Tang trong điều kiện ánh sáng mặt trời dồi dào, bằng các thiết bị tự động hiện đại có chất lượng tốt, giá trị kinh tế vượt trội, kể từ năm 1999 ớt ngọt bắt đầu được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và đến năm 2005 lượng xuất khẩu đạt mức 580 triệu và được đánh giá rất cao trên thị trường thế giới