본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Cà chua bao tử

HOME Những sản vật tốt cho sức khỏe của Ye San (well- being) Nông sản Cà chua bao tử

Cà chua bao tử
Cà chua bao tử

Cà chua bao tử được trồng tại Ye San là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật trồng điêu luyện của người nông dân và điều kiện tự nhiên phù hợp, cà chua có nồng độ đường cao, mẫu mã đẹp, chất lượng thịt tốt, mùi vị đặc trưng do đó được nhiều người tiêu dùng tại các thành phố lớn ưa chuộng