본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Hướng dẫn thay đổi nơi cư trú của người nước ngoài

HOME Thông tin sinh hoạt cần thiết Hướng dẫn thay đổi nơi cư trú của người nước ngoài

thông báo thay đổi nơi cư trú:

 • Người ngoại quốc đã đăng ký cư trú hoặc Hàn kiều (F4) khi có sự thay đổi về nơi cư trú, phải tiến hành thủ tục đăng ký theo quy định dưới đây:
  • Trường hợp, người ngoại quốc đã đăng ký cư trú và có sự thay đổi về nơi cư trú, trong vòng 14 ngày phải khai báo với trưởng văn phòng thành phố hoặc phường, quận hoặc trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, trưởng chi nhánh phòng quản lý xuất nhập cảnh nơi mới chuyển đến.
  • Kiều bào sống tại nước ngoài (visa Hàn kiều F4) đã khai báo địa chỉ cư trú tại Hàn Quốc với văn phòng quản lý xuất nhập cảnh, trong trường hợp thay đổi địa chỉ cư trú tại Hàn Quốc thì trong vòng 14 ngày phải khai báo với trưởng văn phòng thành phố , phường, quận hoặc trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, trưởng chi nhánh phòng quản lý xuất nhập cảnh nơi mới chuyển
 • Đối với khai báo online, trong trường hợp người khai báo chỉ sống một mình thì phải trực tiếp khai báo. Tuy nhiên đối với trẻ em dưới 17 tuổi, bố hoặc mẹ có thể đại diện đăng ký thay. Khi khai báo cần phải có chứng thư số (chứng thư số này ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng cấp)
 • Người nước ngoài đã đăng ký nếu như đã có khai báo với trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc chi nhánh phòng quản lý xuất nhập cảnh về việc gia đình sẽ đi cùng(visa diện bảo lãnh F3) thì chủ hộ có quyền khai báo cho toàn bộ gia đình hoặc khai báo riêng lẻ cho từng cá nhân
 • trường hợp Người nước ngoài đã đăng ký và người nước ngoài đã đăng ký cư trú có quan hệ gia đình vẫn phải khai bảo riêng
 • ※ Trong trường hợp cần có mốc thời gian ngày giờ cụ thể theo “luật bảo hộ người thuê nhà ở” nhằm bảo vệ người có trách nhiệm nộp thuế nhà đất , cần trực tiếp tham khảo ý kiến tại văn phòng xã huyện nơi cư trú
Reporting a Change in the Place of Sojourn
Tài liệu cần thiết
 • hộ chiếu, Thẻ ngoại kiều(thẻ dành cho người nước ngoài) thẻ đăng ký cư trú
 • Các tài liệu xác nhận nơi cư trú (giấy xác nhận đồng ý cung cấp chỗ ở hoặc hợp đồng thuê nhà)
 • ※ Trường hợp đại diện đăng ký, phải chuẩn bị thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân của người đại diện

Đối tượng Người nước ngoài đã có thẻ ngoại kiều và có mong muốn thay đổi nơi cư trú
Trình tự xử lý
 • trường hợp đến đăng ký trực tiếp:① đến văn phòng hành chính quận- ->② điền mẫu đơn đăng ký->② tiến hành thủ tục chuyển đổi nơi cư trú
 • Trong trường hợp đăng ký online: www.hikorea.go.kr (thủ tục dân sự điện tử) > đăng ký thủ tục dân sự điện tử-> click vào mục thay đổi nơi cư trú

Thời gian tiến hàn Từ 9 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần(trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ), khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thủ tục, lập tức tiến hành
Cơ quan chịu trách nhiệm tiến hành
 • phòng quản lý xuất nhập cảnh có thầm quyền liên quan, chi nhánh phòng quản lý xuất nhập cảnh, hoặc ủy ban quận Ye San
 • ※Chi nhánh phòng quản lý xuất nhập cảnh tại Ye San: chi nhánh phòng quản lý xuất nhập cảnh Choen Ahn, trực thuộc phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Dae Jeon

Luật phápvà chế độ liên quan
 • điều 36 luật quản lý xuất nhập cảnh, điều 45 luật vĩnh cửu(chế độ hoặc luật định được thi hành mãi mãi), khoản 2 điều 92, khoản 2 điều 96 luật vĩnh cửu
 • khoản 2 điều 6 luật về Hàn kiều đang sinh sống tại nước ngoài điều 11 luật vĩnh cửu, điều 6 quy định về việc thi hành
CĐiện thoại liên hệ
 • Phụ trách tư vấn, hướng dẫn người nước ngoài, phòng hành chính Ủy ban quận Ye San (041-339-7214)
 • Trung tâm hướng dẫn tổng hợp dành cho người nước ngoài(1345 không có mã điện thoại quốc tế)
Các mục khác Trong trường hợp đã hết thời hạn khai báo thay đổi chuyển nơi ở, nơi lưu trú, sẽ không thể đăng ký online mà phải trực tiếp khai báo tại phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc chi nhánh phòng quản lý xuất nhập cảnh

download mẫu đơn đăng ký tổng hợp download mẫu đơn đăng ký xác nhận cung cấp chỗ ở